Support

Willkommen im Support Bereich. Hier finden Sie Downloads unserer Freebies.

BMI herunterladen:

BMI 3.0 (Mac OS X 10.7 or besser)
SHA-1*: AF3A1050F71A64A32F5E9B35C1CA5460181F8F59

BMI 3.0 (MS Windows Vista oder besser)
SHA-1*: 5BB34790A50602A8625CFDE9B668F1021D064EEE


Rechnungsdruckerei herunterladen:

Rechnungsdruckerei 1.1 (Mac OS X 10.6 or besser)
SHA-1*: 5cd7d6b8c12894c68d74feb90c7188692968d1cf

Rechungsdruckerei 1.1 (MS Windows XP oder besser)
SHA-1*: 15a5e9ffa91bd01690e981172545a261fc180a94


Edison herunterladen:

Edison 2.0 (Mac OS X 10.4 oder besser)
MD5*: 1c5f360d2f2b575a22917fbd224a38d0

Edison 2.0 (MS Windows XP oder besser)
MD5*: ae09ec2c8c608fcfb2c26d749c366679